GGD inspectie

Elke kinderopvangorganisatie in Nederland wordt getoetst door de GGD. De GGD toetst of het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bijgaand vindt u de rapporten naar aanleiding van de inspecties die de GGD Hollands Noorden bij kinderdagverblijf DreamKids heeft uitgevoerd.
Contact opnemen

  DreamKids Hoorn

  Contact

  Bezoekadres:
  Charlotte van Pallandthof 1 – 4
  1628 ZG Hoorn
  T: 0229 506 604
  E: info@dream-kids.nl